NYHEDER

Generalforsamling 21. maj 2019

Generalforsamling i Magisk Club Århus

Tirsdag 21. maj 2019 kl 19

Café Casablanca

NB: Der er desværre ingen fra bestyrelsen der har mulighed for at sidde med juniorerne i morgen, så der er ikke et særskilt junior-møde.

Den årlige generalforsamling, hvor du har mulighed for at påvirke hvad der skal ske i klubben næste år! Sidste år var et meget skuffende fremmøde, vi håber at flere vil finde vej til generalforsamlingen i år. Vi byder på indflydelse og på en hyggelig trylleaften med de andre medlemmer.

Dagsorden

1. Valg af referent og dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4a. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg §4 + 1 suppleant
Der er tre poster på valg i bestyrelsen for hhv Søren, Kim og Lasse.
Alle genopstiller.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Anna (formand), Christian og Emil (bestyrelsesmedlem).

4b. Valg af revisor

5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen).

6. Fastsættelse af kontingent for næste sæson

7. Eventuelt.

Vel mødt ;-)

– bestyrelsen i MCÅ

PS Billedet er fra en tidligere generalforsamling. Se om du kan spotte de medlemmer, der stadig er i klubben :-)Støt Magisk Club Århus

Støt klubben med dit medlemskab hvis du ønsker, at magien skal leve videre i Aarhus.

Magisk Club Århus tilbyder hver måned arrangementer og møder for tryllekunstnere. Klubben er afhængig af kontingenter og gratis arbejdskraft fra klubbens medlemmer.

Vi er en åben forening, så alle trylleinteresserede kan blive medlem.

Andre trylleklubber

Hvis du er medlem af en anden trylleklub i Danmark (eller udlandet) er du meget velkommen til at deltage i vores møder. Bemærk at hvis vi har et særligt arrangement, kan der være entrepris.

Af hensyn til plads må du godt lige give os en melding (bestyrelse snabel-a magiskclub.dk) hvis du kigger forbi.