Regler for Klubmesterskab i Magisk Club Århus

KONKURRENCEREGLER FOR KLUBMESTERSKAB I MAGISK CLUB ÅRHUS
 
§1.
Der konkurreres i close-up trylleri. Ved dette forstås trylleri for en mindre gruppe tilskuere der er placeret tæt på den optrædende. Herunder regnes også stand-up trylleri (salon-magi), men ikke scene-trylleri. 
 
§2.
Hver deltager skal optræde med en konkurrenceakt (ikke bare ét trick) i mindst 5 minutter og højst 10 minutter. 
 
Dommerne giver signal, når der er gået 8, 9 og 10 minutter.
 
Signalet kan evt vises med tre signallamper i farverne grøn, gul og rød.
Når den grønne lampe tændes, kører tiden.
Når den grønne skifter til gul er der gået 8 minutter.
Når gul skifter til rød er der gået 9 minutter
Når rød forsvinder er der gået 10 minutter.
 
Bruger en deltager mindre end 5 minutter er akten diskvalificeret og deltager ikke i konkurrencen.
 
Bruger en deltager mere end 10 minutter til sin optræden, trækkes point fra den samlede bedømmelse efter reglernes paragraf §4.
 
Forestillingen bør primært bestå af trylleeffekter og deltagerne bestemmer selv om der optrædes til musik eller tale. Det er deltagerens eget ansvar at medbringe eventuelle musik- og lydeffekter på cd eller lignende, ligesom det påhviler deltageren i god tid at gøre opmærksom på, at der benyttes musik under forestillingen.
 
Der vil være tryllebord til den optrædendes rådighed.
 
§3.
Dommerpanelet består af 2 tryllekunstnere og en person uden relation til trylleri. Dommerne dømmer ud fra deres egen oplevelse af det præsenterede program og med udgangspunkt i hver enkelt dommers viden om magien.
 
§4.
Deltagerne vurderes efter følgende pointsystem og vægtning:
- Teknik - point ganges med 2 
- Præsentation/underholdningsværdi - point ganges med 2 
- Originalitet - point ganges med 1
I hver kategori gives en karakter på en skala fra 1-10.
Samlet mulig topscore er således 50 point. Den samlede score beregnes som gennemsnit af de tre dommeres pointtal, og derefter fratrukket eventuelle strafpoint for tidsoverskridelse. Ved overskridelse på 30-60 sekunder trækkes 5 point fra den samlede score.
 
Ved overskridelse på 60-120 sekunder trækkes 10 point fra den samlede score. Ved overskridelse på mere end 120 sekunder diskvalificeres deltageren. Der uddeles ingen priser til deltagere med under 20 point.
 
§5.
Det er en betingelse for deltagelse i Magisk Club Århus’ klubmesterskab, at man er medlem af Magisk Club Århus.